דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב החברה למתנ"סים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪181,123,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?