דלג לתוכן עיקרי
20.67.01.22

השתתפות משרד החינוך במשרדי ממשלה

תקציב מאושר: 15,000,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות ופרוייקטים (תחת תחום פעולות משלימות לקידום בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב השתתפות משרד החינוך במשרדי ממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?