דלג לתוכן עיקרי
20.66.01.98

השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים

תקציב מאושר: 122,365,000
תקנה תקציבית בתכנית המינהל חינוך התיישבותי (תחת תחום חינוך התיישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים הוא ₪122,365,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪125,878,958
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)