דלג לתוכן עיקרי
20.65.01.22

הצטיידות והתנסות מדעים

תקציב מאושר: 4,040,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי עזר, הסעות (תחת תחום שירותי עזר, הסעות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הצטיידות והתנסות מדעים הוא ₪1,860,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,040,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2020 עמד על ₪1,604,231
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)