דלג לתוכן עיקרי
20.65.01

שירותי עזר, הסעות

תקציב מאושר: 4,310,107,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירותי עזר, הסעות בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב שירותי עזר, הסעות הוא ₪4,310,107,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪4,195,184,000 (97.33%)
  • רכש וקניות: ₪114,923,000 (2.67%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,206,384,026
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?