דלג לתוכן עיקרי
20.65

שירותי עזר, הסעות

תקציב מאושר: 4,310,107,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד החינוך.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב שירותי עזר, הסעות הוא ₪4,310,107,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪4,195,184,000 (97.33%)
  • רכש וקניות: ₪114,923,000 (2.67%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪4,206,384,026
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?