דלג לתוכן עיקרי
20.64.01.04

שיפויים וגמולים למורים בעל יסודי

תקציב מאושר: 62,148,000
תקנה תקציבית בתכנית חטיבה עליונה (תחת תחום חטיבה עליונה בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב שיפויים וגמולים למורים בעל יסודי הוא ₪62,148,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪72,751,516
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)