דלג לתוכן עיקרי
20.64.01

חטיבה עליונה

תקציב מאושר: 13,311,138,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום חטיבה עליונה בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב חטיבה עליונה הוא ₪13,311,138,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪173,588,000 (1.3%)
  • תמיכות והעברות: ₪13,137,550,000 (98.7%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪11,569,507,719
תקציב זה פעיל בין השנים: 2020 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?