דלג לתוכן עיקרי
20.60.02.39

תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות המשרד

תקציב מאושר: 1,000
תקנה תקציבית בתכנית המשרד להשכלה גבוהה (תחת תחום יחידות מטה בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2021 תקציב תמיכות בפעילויות שונות בהתאם למדיניות המשרד הוא ₪1,813,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?