דלג לתוכן עיקרי
20.51.02

רזרבה לעמידה במגבלה

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבות בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב רזרבה לעמידה במגבלה הוא ₪221,842,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?