דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב הכנסות מערוץ 1 לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?