דלג לתוכן עיקרי
20.50.01.01

שיא כח אדם

תקציב מאושר: 49,158,000
תקנה תקציבית בתכנית טלויזיה חינוכית (תחת תחום טלויזיה חינוכית בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב שיא כח אדם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪49,158,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪39,675,713
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)