דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2020 תקציב טלויזיה חינוכית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪52,037,565
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2020.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?