דלג לתוכן עיקרי
20.49.02.02

תמיכה במוסדות תורניים

תקציב מאושר: 1,207,870,000
תקנה תקציבית בתכנית מוסדות תורניים (תחת תחום תמיכות בנושאי יהדות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תמיכה במוסדות תורניים הוא ₪964,336,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,207,870,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,221,476,761
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)