דלג לתוכן עיקרי
20.49.01.08

הכנסות ממכירת פרסומים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תרבות יהודית (תחת תחום תמיכות בנושאי יהדות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות ממכירת פרסומים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?