דלג לתוכן עיקרי
20.49.01.04

תרבות יהודית

תקציב מאושר: 12,110,000
תקנה תקציבית בתכנית תרבות יהודית (תחת תחום תמיכות בנושאי יהדות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תרבות יהודית הוא ₪8,099,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪12,110,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪6,801,224
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)