דלג לתוכן עיקרי
20.49

תמיכות בנושאי יהדות

תקציב מאושר: 1,510,042,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף משרד החינוך.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2019 תקציב תמיכות בנושאי יהדות הוא ₪1,490,675,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,510,042,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪22,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,532,042,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪1,517,487,000 (99.05%)
  • רכש וקניות: ₪14,555,000 (0.95%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,424,609,333
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?