דלג לתוכן עיקרי
20.47.02

תנאי שירות של עובדי

תקציב מאושר: 485,126,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מינהל עובדי הוראה בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב תנאי שירות של עובדי הוא ₪471,789,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪485,126,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪207,935,000 (42.86%)
  • תמיכות והעברות: ₪277,191,000 (57.14%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪440,538,914
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?