דלג לתוכן עיקרי
20.47.01.04

מרכזים פדגוגים - השתתפות ואחזקה

תקציב מאושר: 2,385,000
תקנה תקציבית בתכנית הכשרה וקידום מקצועי של (תחת תחום מינהל עובדי הוראה בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב מרכזים פדגוגים - השתתפות ואחזקה הוא ₪1,465,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,385,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,344,210
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)