דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב חינוך מבוגרים הוא ₪62,433,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪76,814,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪12,960,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪89,774,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,250,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪79,926,000 (89.03%)
  • רכש וקניות: ₪9,848,000 (10.97%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪66,535,715
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?