דלג לתוכן עיקרי
20.46.07.04

יוזמות חינוכיות

תקציב מאושר: 1,299,000
תקנה תקציבית בתכנית תכניות מחוננים (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב יוזמות חינוכיות הוא ₪721,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,299,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪666,345
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)