דלג לתוכן עיקרי
20.46.06.28

התנסות מדעית וטכנולוגית

תקציב מאושר: 11,586,000
תקנה תקציבית בתכנית תקשוב,טכנולוגיה ומדעים (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב התנסות מדעית וטכנולוגית הוא ₪1,633,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪11,586,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪4,357,664
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)