דלג לתוכן עיקרי
20.46.04.44

השתתפות משרד החינוך

תקציב מאושר: -10,000,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך בלתי פורמאלי (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב השתתפות משרד החינוך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-10,000,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?