דלג לתוכן עיקרי
20.46.04.34

תעודת בגרות חברתית

תקציב מאושר: 5,035,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך בלתי פורמאלי (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תעודת בגרות חברתית הוא ₪8,354,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,035,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪5,208,165
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)