דלג לתוכן עיקרי
20.46.04.15

תמיכות מוזאונים לשואה

תקציב מאושר: 5,383,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך בלתי פורמאלי (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תמיכות מוזאונים לשואה הוא ₪314,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,383,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תמיכות לפי סעיף 3א.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)