דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב חינוך בלתי פורמאלי הוא ₪904,410,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,461,899,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪52,700,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,514,599,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪9,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪82,669,000 (5.46%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,277,867,000 (84.37%)
  • רכש וקניות: ₪154,063,000 (10.17%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪792,018,742
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?