דלג לתוכן עיקרי
20.46.03.07

הכשרה ותגמול של רכזים למלחמה בסמים

תקציב מאושר: 4,275,000
תקנה תקציבית בתכנית שירות פסיכולוגי-חינוכי (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הכשרה ותגמול של רכזים למלחמה בסמים הוא ₪6,929,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪4,275,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪3,085,769
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)