דלג לתוכן עיקרי
20.46.03.05

הכנסה ממכירת חוברות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירות פסיכולוגי-חינוכי (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסה ממכירת חוברות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?