דלג לתוכן עיקרי
20.46.02.61

הקצבות המזכירות הפדגוגית

תקציב מאושר: 226,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות ופרויקטים (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב הקצבות המזכירות הפדגוגית הוא ₪254,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪226,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?