דלג לתוכן עיקרי
20.46.02.40

הכנסות מגורמי חוץ - עזבונות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות ופרויקטים (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - עזבונות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?