דלג לתוכן עיקרי
20.46.02.22

שעות רב ופעילות בלתי פורמלית

תקציב מאושר: 46,677,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות ופרויקטים (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב שעות רב ופעילות בלתי פורמלית הוא ₪48,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪46,677,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪33,128,752
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)