דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב פעילויות ופרויקטים הוא ₪905,529,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,184,778,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪31,353,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,216,131,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪146,575,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪20,639,000 (1.7%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,075,212,000 (88.41%)
  • רכש וקניות: ₪120,280,000 (9.89%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪757,093,114
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?