דלג לתוכן עיקרי
20.46.01.45

פרוייקטים ייחודיים בעל יסודי - הקצבות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קידום ילדים ונוער (תחת תחום תכניות חינוכיות משלימות בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב פרוייקטים ייחודיים בעל יסודי - הקצבות הוא ₪7,954,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?