דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב הוראת החקלאות הוא ₪40,460,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪112,866,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪4,023,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪116,889,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪12,216,000 (10.45%)
  • תמיכות והעברות: ₪103,962,000 (88.94%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪71,221,181
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?