דלג לתוכן עיקרי
20.45.07.06

הכנסות מקרן הון חוזר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית חטיבה עליונה בחינוך (תחת תחום חינוך התיישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב הכנסות מקרן הון חוזר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?