דלג לתוכן עיקרי
20.45.06.06

סל תלמיד עולה

תקציב מאושר: 2,770,000
תקנה תקציבית בתכנית שירותי היקף (תחת תחום חינוך התיישבותי בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב סל תלמיד עולה הוא ₪2,050,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,770,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪1,204,122
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)