דלג לתוכן עיקרי
20.45.06

שירותי היקף

תקציב מאושר: 116,369,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום חינוך התיישבותי בסעיף משרד החינוך.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2019 תקציב שירותי היקף הוא ₪98,795,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪116,369,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪825,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪117,194,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪825,000 (0.7%)
  • תמיכות והעברות: ₪110,338,000 (94.15%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪109,402,065
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?