דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2019 תקציב בתי ספר ממשלתיים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,005,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪136,347,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪144,352,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪26,695,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪97,415,000 (67.48%)
  • רכש וקניות: ₪46,937,000 (32.52%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-3,640,211
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?