דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חינוך התיישבותי

20.45

3,975,451,000
בשנת 2019 תקציב חינוך התיישבותי הוא ₪3,673,020,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,975,451,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪141,595,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪4,117,046,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪197,829,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪956,936,000 (23.24%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,883,785,000 (70.05%)
  • רכש וקניות: ₪133,367,000 (3.24%)

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪3,596,870,899
תחת סעיף זה מוקצים 341 תקני כח אדם , ובנוסף 240 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?