דלג לתוכן עיקרי
20.44.01.03

תמיכה בבתי ספר בפריפריה

תקציב מאושר: 211,495,000
תקנה תקציבית בתכנית חטיבה עליונה (תחת תחום חטיבה עליונה בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תמיכה בבתי ספר בפריפריה הוא ₪206,639,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪211,495,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪198,977,168
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)