דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2015 תקציב גידול טבעי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,333,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?