דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות בגין שכר גננות עודפות

20.42.01.03

-
בשנת 2019 תקציב הכנסות בגין שכר גננות עודפות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪-1,376,209,866
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)