דלג לתוכן עיקרי
20.41.01.25

סייעות טיפוליות בחינוך העל יסודי

תקציב מאושר: 39,664,000
תקנה תקציבית בתכנית חינוך מיוחד (תחת תחום חינוך מיוחד בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב סייעות טיפוליות בחינוך העל יסודי הוא ₪22,533,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪39,664,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪33,231,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)