דלג לתוכן עיקרי
20.40.03.06

הכנסה מפסקי דין

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תפעול ואחזקת המשרד (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסה מפסקי דין לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?