דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

20.40.02.35

332,000
בשנת 2016 תקציב השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪332,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪3,454,480
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)