דלג לתוכן עיקרי
20.38.21.03

תפעול הבטחת הכנסה

תקציב מאושר: 1,104,000
תקנה תקציבית בתכנית הבטחת הכנסת מינימום (תחת תחום העברות למוסדות תורניים בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב תפעול הבטחת הכנסה הוא ₪170,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,104,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-שכר עקיף.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪468,612
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)