דלג לתוכן עיקרי
20.38.21.01

מלגת לימודים לאברכים הלומדים בכולל

תקציב מאושר: 135,830,000
תקנה תקציבית בתכנית מלגת לימודים לאברכים (תחת תחום העברות למוסדות תורניים בסעיף משרד החינוך).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב מלגת לימודים לאברכים הלומדים בכולל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪135,830,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?