דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב מנהל הספורט הוא ₪43,418,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,086,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪72,182,424
תקציב זה פעיל בין השנים: 2003 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?