דלג לתוכן עיקרי
20.34.04.65

השתתפות באחזקת בנין ר"מ

תקציב מאושר: 126,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מרכז ההסברה בסעיף משרד החינוך והתרבות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב השתתפות באחזקת בנין ר"מ הוא ₪126,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪122,705
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)