דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב השתתפות יח' המשרד בסיורים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-1,415,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?